Wereldwijde alliantie bnp paribas 3 step it

Levering van duurzamere technologiediensten door heel europa

BNP Paribas Leasing Solutions en 3 Step IT hebben een strategische alliantie gevormd ter bevordering van het levenscyclusbeheer voor technologie met een op een kringloopeconomie gebaseerd bedrijfsmodel.

De BNP Paribas 3 Step IT-alliantie helpt lokaal en wereldwijd opererende klanten de levenscyclus van hun technologische bedrijfsmiddelen op een veiligere en duurzamere manier te verwerken en effectief te beheren. 

Wij denken wereldwijd, zodat u lokaal actief kunt zijn

Wij bieden gangbare producten en diensten in 18 Europese landen met lokale vestigingen, waarmee wij complete en consistente alsook lokaal geoptimaliseerde service verzekeren.

Advies van specialisten

Onze gespecialiseerde adviseurs werken met u samen aan het in kaart brengen van uw problemen en doelen. Vervolgens zullen zij klantspecifieke inzichten en voorstellen bieden om zo uw organisatie te helpen bij het doen van optimale investeringen.

Gedigitaliseerd bedrijfsmiddelenbeheer en zichtbare wereldwijde prestaties

Een portaal voor bedrijfsmiddelenbeheer biedt een consistent en gedeeld overzicht van wie wat heeft, waar zich dat bevindt en de op ieder apparaat aanwezige software. Via een optionele prestatiebewakingsservice kunnen klanten ieder apparaat bewaken en proactief dreigende problemen aanpakken voordat zij tot nadelige effecten kunnen leiden.

Technologiebeheer harmoniseren en optimaliseren

Volledige diensten op het gebied van bedrijfsmiddelenbeheer vervangen vele taken van de mensen die IT-ondersteuning bieden. Door vermindering van de werkzaamheden in verband met bedrijfsmiddelenbeheer kan IT zich meer richten op innovatie.

Duurzaam levenscyclusbeheer voor technologie

Wij hebben onze aanpak gebaseerd op de principes van een kringloopeconomie om zo uw technologie optimaal te benutten als u deze bij het vernieuwen van uw apparaten retourneert.

Samen stellen deze elementen onze klanten in staat effectievere technologiediensten met lagere totale eigendomskosten en bovendien op een duurzamere manier te verlenen.