Duurzaamheid is niet alleen van toepassing op wat wij doen, het geldt ook voor de manier waarop we dit doen.

Wij hanteren een brede opvatting: ons beleid omvat de planeet, de mensen en winst. Net zoals voor de BNP Paribas Groep of BNP Paribas Leasing Solutions zijn de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN (SDG = Sustainable Development Goals) leidend voor onze werkwijzen. Deze doelstellingen zijn gericht op armoedebestrijding, bescherming van onze planeet en het garanderen van voorspoed voor iedereen in het jaar 2030.

Wij proberen een open en eerlijke dialoog met onze klanten, partners en werknemers met betrekking tot de duurzaamheid van onze diensten aan te moedigen.

Op welke manier zijn onze diensten verantwoord?

Wij richten ons op twee belangrijke doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

  • Betaalbare en schone energie
  • Verantwoorde consumptie en productie

Op welke manier zijn onze diensten verantwoord?

Ons bedrijf is gebaseerd op een kringloopeconomie

Onze aanpak op het gebied van duurzaamheid begint met ons op een kringloopeconomie gebaseerde bedrijfsmodel.
Wij zijn specialisten in het verlengen van de levensduur van gebruikte technologie. Wij verzekeren dat geretourneerde apparaten zorgvuldig worden opgeknapt en meestal worden hergebruikt.

Ieder hergebruikt apparaat vervangt de productie van een nieuw exemplaar. Dit verkleint de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van het gebruik van apparaten en biedt hoogwaardig computerwerk in situaties waarin het meest recente alternatief voor het leveren van hoge prestaties mogelijk onbetaalbaar is.

Wij verlagen het milieueffect van onvermijdelijke afdanking van IT-apparatuur

Wij verkopen meer dan 97% van de geretourneerde apparaten weer door na een reparatie of opknapbeurt en beperken daarmee recycling tot het minimum. Uit de overige 3%, waarvoor recycling onvermijdelijk is, herwinnen onze gecertificeerde recyclingpartners grondstoffen. Het gehele proces verloopt volgens de AEEA-voorschriften (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

Onze milieuprocessen zijn ISO 14001-gecertificeerd.

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw gegevens

Gegevensbescherming is van cruciaal belang, omdat voorschriften zoals AVG de eisen voor het beschermen van gegevens aanscherpen en cybercriminelen hun activiteiten intensiveren.

U moet bescherming van de informatie in de door u gebruikte technologie kunnen verzekeren; dus als u uw oude apparaten aan ons verkoopt of aan ons retourneert, vernietigen wij de gegevens die deze bevatten op een veilige manier en bieden u een controletraject voor vernietiging van gegevens.

Ons proces is ISO 27001-gecertificeerd – de norm voor beheer van informatiebeveiliging.

How as a company we are responsible

Wij richten onze inspanningen op 3 belangrijke doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

  • Gendergelijkheid
  • Vermindering van ongelijkheid
  • Kwaliteitsonderwijs

Wij bieden onze werknemers werk dat zij leuk vinden met mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en een eerlijke beloning. Wij proberen alle vormen van diversiteit te bevorderen en te beschermen.

Binnen de maatschappij in het algemeen helpt de waarde die onze gereviseerde apparaten bieden de digitale kloof te overbruggen. Dit stelt, bijvoorbeeld, onderwijsinstellingen in staat om meer in IT-apparatuur te investeren. Wij geven ook gebruikte apparatuur aan scholen en werken met liefdadigheidsinstellingen om gemarginaliseerde groepen in de maatschappij te ondersteunen. Wij moedigen onze werknemers aan goede doelen te ondersteunen, in het bijzonder doelen die gericht zijn op het milieu en gemarginaliseerde gemeenschappen.